15 03, 2024

Food and Agriculture Benchmark 2023

2024-03-18T19:17:35+00:00

Authors: Xu Yixiang Gao Zihan Chen Kefei Jiang Yifei Jiang Zihan He Jiayang Yang Shuqing Instructors: Ni Huan Gong Wenzhu Chen Mingchuan Graphic Design: Yiwei Lai Of the 350 companies evaluated, 27 were based in China. However, all Chinese companies scored quite [...]

Food and Agriculture Benchmark 2023 2024-03-18T19:17:35+00:00